ติดต่อเรา

 

 

บริษัท ศิริเจริญ โฮมเซอร์วิส จำกัด

บริษัท ศิริเจริญ โฮมเซอร์วิส จำกัด

สำนักงานใหญ่

ที่อยู่: 18/8 หมู่ที่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 3
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0-2888-0730-2 , 0-28881080 , 0-2888-1121
โทรสาร : 0-2888-0342
E-Mail : info@shs-pest.com

Head Office

Address :
18/8 Moo 12 Puttamonton 3 Rd.
Salathamsop Taweewattana
Bangkok 10170
Telephone :
0-2888-0730-2 , 0-28881080 , 0-2888-1121
Fax :
0-2888-0342
Email :
info@shs-pest.com

สาขา ลาดพร้าว

ที่อยู่ : 284/38 ซ.ลาดพร้าว 87 (จันทราสุข)
แขวง คลองเจ้าคุณสิงห์ เขต วังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-9323517-9
โทรสาร : 02-9323516
E-Mail : ladprao@shs-pest.com
Address :
284/38 Soi Ladpraow 87 (Jantrasuk)  Ladpraow Rd.
Klongjaowkhunsing   Wangthonglang
Bangkok 10310
Telephone :
02-9323517-9
Fax :
02-9323516
Email :
ladprao@shs-pest.com