สารเคมีที่ใช้

สารเคมีที่ใช้

agenda

ชื่อการค้า :
อาเจนด้า 25 อีซี (AGENDA 25 EC)
สารออกฤทธิ์ :
ฟิโพรนิล ( Fipronil )
สูตรและความเข้มข้น :
2.5 % EC
ความเป็นพิษ :
 1. W.H.O. Class 3 ( ความเป็นพิษต่ำ )
 2. ค่า Acute Oral LD50 (หนู) มากกว่า 2,000 มก./กก.
 3. ค่า Acute Dermal LD50 (หนู) มากกว่า 2,000 มก./กก.
ความระคายเคือง :
ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองที่ตา และผิวหนัง
ใบอนุญาติ :
ใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 เลขที่ 30 / 2545( สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา )
บริษัทผู้ขาย :
บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

 

 

logoAgenda image006

11280

ชื่อการค้า :
แบลททาเน็กซ์ เจล( Blattanex Gel )
สารออกฤทธิ์ :
IMIDACLOPRID
สูตรและความเข้มข้น :
2.15 %W/W
ความเป็นพิษ :
 1. W.H.O. Class 3 ( ความเป็นพิษต่ำ )
 2. ค่า Acute Oral LD50 (หนู) มากกว่า 410 มก./กก.
 3. ค่า Acute Dermal LD50 (หนู) 5,000 มก./กก.
ความระคายเคือง :
ไม่ระเหยฟุ้งกระจาย ไม่ปนเปื้อน เป็น?อันตรายเมื่อกลืนกิน?.
ใบอนุญาติ :
เลขที่ทะเบียน 4400127(127/44)( สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา )
บริษัทผู้ขาย :
บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

 image006

maxthor

ชื่อการค้า :
แม็กธอร์ (MAXXTHOR)
สารออกฤทธิ์ :
อิมมิดาคลอโรพลิด 20% อีซี (IMIDACLOPRID)
สูตรและความเข้มข้น :
20 % W/V SC
ความเป็นพิษ :
 1. W.H.O. Class 3 ( ความเป็นพิษต่ำ )
 2. ค่า Acute Oral LD50 (หนู) มากกว่า 2,000 มก./กก.
 3. ค่า Acute Dermal LD50 (หนู) มากกว่า 2,000 มก./กก.
ความระคายเคือง :
ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองที่ตา และผิวหนัง
ใบอนุญาติ :
ใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 เลขที่ 30 / 2545( สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา )
บริษัทผู้ขาย :
บริษัท เอ็นซิสเท็กส์ จำกัด

 

 

logo_thor

prothor

ชื่อการค้า :
โปรธอร์ (PROTHOR)
สารออกฤทธิ์ :
อิมมิดาคลอโรพลิด 20% อีซี (IMIDACLOPRID)
สูตรและความเข้มข้น :
20 % W/V SC
ความเป็นพิษ :
 1. W.H.O. Class 3 ( ความเป็นพิษต่ำ )
 2. ค่า Acute Oral LD50 (หนู) มากกว่า 2,000 มก./กก.
 3. ค่า Acute Dermal LD50 (หนู) มากกว่า 2,000 มก./กก.
ความระคายเคือง :
ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองที่ผิวหนัง
ใบอนุญาติ :
ใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายเลขที่ 999 / 2545

( สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา )

บริษัทผู้ขาย :
บริษัท เอ็นซิสเท็กส์ จำกัด

 

 

logo_thor

Zypertac

ชื่อการค้า

:

ไซเปอร์เทค 10 เอ็มซี. ( Zypertac 10

MC. )

สารออกฤทธิ์

:

ไซเปอร์เมทริน 10% อีซี ( Cypermethrin 10% EC )

สูตรและความเข้มข้น

:

10 % W/V

ความเป็นพิษ

:

ค่า Rat Oral LD50 มากกว่า 20,000 มก./กก.

ความระคายเคือง

:

ก่อให้เกิดความระคายเคืองที่ตา และผิวหนัง

ใบอนุญาติ

:

ใบอนุญาติมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

เลขที่ 14 / 2542( สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา )

บริษัทผู้ขาย

:

บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด
image013

สารเคมีที่ใช้บริการกำจัดแมลง

Terminator
ชื่อการค้า :
เทอร์มิเนเตอร์
สารออกฤทธิ์ :
Pyrrole
สูตรและความเข้มข้น :
C15H11BrCIF3N2O
ความเป็นพิษ :
 • LD50 ทางปาก หนูผู้ชายผู้หญิง 2,315 มก.กก.
 • LD50 ทางหายใจ หนูผู้ชายผู้หญิง มากกว่า 2.00 มก.ลิตร4 ชั่วโมง
 • LD50 ทางผิวหนัง หนูผู้ชายผู้หญิง มากกว่า 2,000 มก.กก.
ความระคายเคือง :
ไม่ระคายเคือง
ใบอนุญาติ :
ใบอนุญาติมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย เลขที่ 702548( สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา )
บริษัทผู้ขาย :
บริษัท Well Tech Health Care จำกัด
LogoTerminator LogoWelltechHealthcare

e0b8a0e0b8b2e0b89e-zypertac-25-ec

ชื่อการค้า :
ไซเปอร์แทค 25 อีซี (Zypertac 25 EC)
สารออกฤทธิ์ :
ฟิโพรนิล ( Fipronil )
สูตรและความเข้มข้น :
25 % W/V
ความเป็นพิษ :
 • ค่า Acute Oral LD50 (หนู) มากกว่า 1,000 มก./กก.
 • ค่า Acute Dermal LD50 (หนู) มากกว่า 2,000 มก./กก.
ความระคายเคือง :
ก่อให้เกิดความระคายเคืองที่ตา และผิวหนัง
ใบอนุญาติ :
ใบอนุญาติมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย เลขที่ 14/2542( สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา )
บริษัทผู้ขาย :
บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

e0b8a0e0b8b2e0b89e-eliminate-136x300

ชื่อการค้า :
อีลิมิเนท (Eliminate)
สารออกฤทธิ์ :
ฟิโพรนิล ( Fipronil )
สูตรและความเข้มข้น :
5 % W/V
ความเป็นพิษ :
 • ค่า Acute Oral LD50 (หนู) มากกว่า 2,000 มก./กก.
 • ค่า Acute Dermal LD50 (หนู) มากกว่า 2,000 มก./กก.
ความระคายเคือง :
ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองที่ตา และผิวหนัง
ใบอนุญาติ :
ใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 เลขที่ 5 / 2553( สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา )
บริษัทผู้ขาย :
บริษัท สยามเทรด กรุ้ป จำกัด

e0b8a0e0b8b2e0b89e-final-block

ชื่อการค้า :
ไฟนอลบล็อค (Final Blox)
สารออกฤทธิ์ :
โบรดิเฟคุม (Brodifacoum 0.005% )
สูตรและความเข้มข้น :
0.005% W/W
ความเป็นพิษ :
 • ค่า Acute Oral LD50 (หนู) มากกว่า 5,000 มก./กก.
 • ค่า Acute Dermal LD50 (หนู) มากกว่า 5,001 มก./กก.
ความระคายเคือง :
ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองที่ตา และผิวหนัง
ใบอนุญาติ :
ใบอนุญาติมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย เลขที่ 14 / 2542

( สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา )

บริษัทผู้ขาย :
บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด

iso