บริษัท ศิริเจริญ โฮมเซอร์วิส จำกัด

การป้องกันและกำจัดมด, แมลงสาบ

เป็นการใช้สารเคมีกำจัดแมลงฉีดพ่นในบริเวณที่มีแมลงคลานที่อยู่ในบ้านเรือน สำนักงาน โรงงาน
วิธีการที่ใช้ในการกำจัดแมลงคลาน ได้แก่

  • ใช้สารเคมีฉีดพ่นรอบบริเวณที่พบปัญหา
  • ใช้การหยอดสารเคมีกำจัดแมลง

การใช้สารเคมีฉีดพ่นรอบบริเวณที่พบปัญหา
การใช้สารเคมีฉีดพ่น ใช้ในกรณีที่มีปัญหาพบแมลงในบริเวณรอบๆอาคาร หรือในบริเวณที่เป็นที่อับ เช่น ในท่อระบายน้ำ เป็นต้น

การหยอดสารเคมีกำจัดแมลง

การหยอดสารเคมีกำจัดแมลง
การหยอดสารเคมีกำจัดแมลง   ใช้สำหรับกำจัดแมลงในจุดที่เข้าถึงได้ยากหรือในจุดอับต่างๆ เช่น บริเวณห้องครัว  ห้องเก็บของ  ห้องระบบไฟฟ้า เป็นต้นการหยอดสารเคมีกำจัดแมลง