ปัญหาจากปลวก

ปลวกเป็นสัตว์ที่สามารถทำลายบ้านเรือน หรือทรัพย์สินของมนุษย์มาเป็นเวลานาน ปลวกมีวิวัฒนาการมานานกว่า 300 ล้านปี   ปลวกสามารถทำลายบ้านเรือนให้เสียหายอย่างสิ้นเชิงภายในระยะเวลา 3-5 ปี
ปลวกจะมี 3 วรรณะหลัก คือ

  1. ปลวกสืบพันธุ์   มีหน้าที่ในการขยายพันธุ์   นางพญาปลวกซึ่งมีหน้าที่ออกไข่ขยายพันธุ์จะอยู่ในวรรณะนี้   นางพญาปลวกสามารถวางไข่ได้เฉลี่ยนาทีละ 10 ฟอง   อายุการวางไข่นานกว่า 10 ปี
  2. ปลวกทหาร   มีหน้าที่ในการป้องกันรัง
  3. ปลวกงาน   มีหน้าที่ในการหาอาหารมาให้สมาชิกที่อยู่ในรัง   และเป็นปลวกชนิดเดียวกับที่ทำลายทรัพย์สินบ้านเรือนของมนุษย์
ภาพนางพญาปลวก

ภาพนางพญาปลวก

ภาพปลวกทั่วไป

ภาพปลวกทั่วไป

ภาพรังปลวกและทางเดินปลวก

ภาพรังปลวกและทางเดินปลวก

 

การทำลายของปลวก

การทำลายของปลวก

iso