การใช้ไฟดักแมลง

การป้องกันและกำจัดยุง ,แมลงวัน, แมลงบิน

การป้องกันและกำจัดยุง ,แมลงวัน, แมลงบิน

เป็นการใช้สารเคมีกำจัดแมลงฉีดพ่นในบริเวณที่มีแมลงบินที่อยู่ในบ้านเรือน สำนักงาน โรงงาน
วิธีการที่ใช้ในการกำจัดแมลงคลาน ได้แก่
1. ใช้ไฟดักแมลง
2. ใช้การหยอดสารเคมีกำจัดแมลง

การใช้ไฟดักแมลง

การใช้ไฟดักแมลง

การใช้ไฟดักแมลง สามารถดักจับแมลงโดยแมลงจะติดอยู่กับโคมไฟ ทำให้แมลงไม่สามารถบินไปที่อื่นได้
เหมาะสำหรับโรงงาน โดยเฉพาะโรงงานอาหารที่ต้องการความสะอาดมากๆซึ่งไม่ต้องการให้แมลงกระเด็นออกจากโคมไฟดักแมลงเมื่อโดนไฟฟ้า

การใช้สารเคมีฉีดพ่นรอบบริเวณที่พบปัญหา

การใช้สารเคมีฉีดพ่นแมลงรใช้สารเคมีฉีดพ่น ใช้ในกรณีที่มีปัญหาพบแมลงในบริเวณรอบๆอาคารหรือในบริเวณที่เป็นที่อับ เช่น ในท่อระบายน้ำ เป็นต้น