เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ศิริเจริญ โฮมเซอร์วิส จำกัด

SIRICHAROEN HOME SERVICES CO.LTD.,

 

บริษัท ศิริเจริญ โฮมเซอร์วิส จำกัด

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท ศิริเจริญ โฮม เซอร์วิส จำกัด เริ่มจดทะเบียนดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ.2541   ดำเนินธุรกิจด้านกำจัดปลวก แมลงและสัตว์พาหะนำโรคอย่างครบวงจร   โดยขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เลขที่ 14/2542

บริษัท SIRICHAROEN HOME SERVICES CO.LTD,. มีสำนักงานแห่งแรกและเป็นสำนักงานใหญ่อยู่ที่ ถนนพุทธมณฑล สาย 3 เขต ทวีวัฒนา   และเปิดสาขาที่ 2 ที่ ถนนลาดพร้าว เขต วังทองหลาง ในปีพ.ศ.2547

บริษัท ศิริเจริญ โฮม เซอร์วิส จำกัด ให้บริการกำจัดปลวก  แมลงและสัตว์พาหะนำโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง   โดยให้บริการทั้งบ้าน  สำนักงาน  โรงงาน

ปัจจุบันบริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำ ให้เป็นผู้ดำเนินการวางระบบท่อกำจัดปลวกให้กับบ้านที่สร้างขึ้น เช่น

การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001

ในการทำงานของบริษัท SIRICHAROEN HOME SERVICES CO.LTD,. เน้นคุณภาพการให้บริการและการรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก   เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด   บริษัทจึงเริ่มนำระบบการจัดการคุณภาพ  ISO 9001 มาใช้และได้รับการรับรองตั้งแต่ปี พ.ศ.2544   นอกจากนั้นบริษัทยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีในการทำงาน   จึงเริ่มนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาใช้และได้รับการรับรองตั้งแต่ปี พ.ศ.2547   บริษัท ศิริเจริญ โฮม เซอร์วิส จำกัด จึงเป็นบริษัทรับกำจัดแมลงแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองทั้งระบบ ISO 9001 และ ISO 14001

 

ปัจจุบันบริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำ ให้เป็นผู้ดำเนินการวางระบบท่อกำจัดปลวกให้กับบ้านที่สร้างขึ้น เช่น

1. บริษัท โรแยลเฮ้าส์ จำกัด

2. บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

3. บริษัท โฟร์ดีเวลลอปเฮ้าส์ จำกัด

4. บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด

5. บริษัท มาสเตอร์ แปลน 101 จำกัด

6. บริษัท ริชชี่ เฮาส์ จำกัด

7. บริษัท ทรีดี เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด

8. บริษัท โฮม แสตนดาร์ด ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

Copyright © 2002 Siricharoen Home Services Co.,Ltd

Contact Us : info@shs-pest.com